Általános Adatvédelmi Szabályzat!

Üdvözöljük az Építész Depo-n! Az alábbi szerződés szabályozza az Építész Depo használatát.

Az Építész Depo anyagainak használatával, ön megerősíti, hogy EGYETÉRT EZEN FELTÉTELEKKEL.

A vitás kérdések elrendezésében egy ideiglenes bizottság dönt melynek tagjai az Építész Depo vezetősége és független személyek. Súlyosabb esetben Az oktatási dékán helyettes.

Ön egyetért azzal, hogy ezen feltételeket úgy tekinti, mintha írásos szerződést írna alá. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja az Építész Depo-t. Minden alkalommal, amikor feltölt vagy letölt bármilyen tartalmat, ön elfogadja, az akkor érvényes feltételeket. Ezt a szerződést bármikor megváltoztathatja az Építész Depo. Ön felelős, hogy felülvizsgálja rendszeresen az aktuális adatvédelmi szabályzatot, és megtudja a változtatásokat. Ha változnak a feltételek, azokat közzé tesszük, vagy értesítjük önt levélben, és ezzel Ön elfogadja és megerősíti, hogy tudomásul vette a feltételek frissülését Önre nézve.

Ennek a Megállapodásnak az irányadói a Magyar Büntetőjogi Törvénykönyv és a BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM szabályzatai.

 1. Jogi definíciók

  Megállapodás szerint a továbbiakban a következő megnevezéseket alkalmazzuk

  1. „Ön”: Az a személy, aki hozzáfér, vagy használja a honlapot, mint felhasználó.
  2. „Login”: az az egyedi felhasználó név és jelszó, amivel használja az oldalt
  3. „Tagság” vagy „tagok”: regisztrált személyek
  4. „Site” vagy „Építész Depo”: az a honlap, melyre regisztrál.
  5. „anyag”, „anyagok”: azok a file-ok, vagy akalmazások, amik a honlapról elérhetőek, vagy letölthetőek.
 2. Szolgáltatások ismertetése:

  1. Az Építész Depo egy online szolgáltatás, amely hozzáférést biztosít, egy jegyzet adatbázishoz, és lehetőséget ad annak letöltésére és használatára, illetve saját jegyzetek feltöltésére. A regisztrácó által minden nappali tagozatos hallgató kap egy logint, amivel be tud lépni az oldalra.
  2. Az Építész Depo-t kizárólag törvényes célokra lehet felhasználni, és szigorúan tilos bármilyen olyan tevékenység, ami sértheti mások jogait.
 3. Jogosultság:

  1. Annak érdekében, hogy regisztrálni tudjon, valós adatokat kell megadni. Hiteles e-mail címet, hogy azon elérhető legyen.
  2. Nappali tagozatos hallgatónak kell lennie a BME építészmérnöki karán és el kell fogadnia jelen szabályzatot.
  3. Fenn tartjuk a jogot arra, hogy a szolgáltatást megszüntessük előzetes bejelentés nélkül bármelyik felhasználó, vagy a hallgatóság egésze felé.
  4. Ha bármelyik felhasználó megszegi a szabályzatot, azonnali hatállyal beszüntetjük felé a szolgáltatást.
  5. Csak egy felhasználó engedélyezett egy loginnál.
 4. Díjak:

  Az Építész Depo használata teljesen ingyenes.

 5. Szerzői Jogok:

  1. Minden tartalom és alkalmazás, ami az oldalon található teljes körű szerzői jogvédelem alatt áll, és a szellemi tulajdonra vonatkozó 1999. évi LXXVI. törvény védi.
  2. Aki feltölt, az belegyezik, hogy kezeljük vagy módosítsuk az anyagot, és egy harmadik félnek nem saját szellemi termékként továbbítsuk (letölthető lesz).
  3. Az Építész Depo nem támogatja semmilyen formában az anyagok terjesztését, jogtalan felhasználását vagy jogtalan feltöltését.
  4. Szigorúan tilos a letöltött anyagokat sajátként feltüntetni és előadáson bemutatni részleteit vagy egészét, vagy más előnyökhöz jutni általuk.
  5. Az Építész Depo semmilyen kezességet sem vállal a felhasználók tetteiért, illetve az anyagok kikerüléséért, és a szerzői jogok megsértéséért.
  6. Nem vállalunk az anyagok minőségéért és a hiteles adatokért semmilyen felelősséget. Fenn tartjuk a jogot, hogy bármikor eltávolíthassunk bármilyen anyagot az oldalról. De nem vagyunk felelősek, ha egy anyag később kerül letörlésre.
 6. Személyes Adatok Kezelése:

  1. Regisztráció csak aktív Bme-Épk hallgatói jogviszonnyal lehetséges.
  2. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a Budapest Műszaki és gazdaságtudományi egyetem adatkezelési szabályai irányadóak.
  3. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelése az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.
 7. Felhasználás engedélyezése:

  1. Feltéve, hogy Ön építész hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, és már regisztrált, akkor be tud lépni a felhasználó nevével és jelszavával.
  2. Az Ön nevével regisztrált loginnal kizárólag Ön jogosult belépni, és csak személyi használatra.
  3. Kereskedelmi használat engedély nélkül szigorúan tilos, legyenek azok akár személyek, vagy szervezetek!
  4. Csak saját felhasználás céljából módosíthatja.
  5. Nem értékesítheti, terjesztheti, vagy jelenítheti meg a honlapról letöltött anyagokat.
  6. Ha megsérti az imént felsorolt szabályokat, akkor köteles minden anyagot megsemmisíteni, ami sérti a szerzői jogokat, illetve ha más használja a loginját, akkor azonnali hatállyal letöröljük azt.
  7. Ön a felelős minden tevékenységért, ami az Ön loginjával folyik.
  8. Ön bele egyezik, hogy azonnal értesít minket, ha bármilyen illetéktelen személy hozzáférhet az Ön loginjához.
 8. Ha a jelen megállapodás sérül, azonnal letörölheti a loginját, és kérheti az anyagok letörlését, vagy módosítását e-mailben az epiteszdepo@epiteszhk.bme.hu-ra írva és Mi kötelesek vagyunk arra 4 napon belül reagálni.

 9. Ha Ön kutatási célra használja a honlapot, akkor helyesen kell idézni, fel kell tüntetni minden attribútumot és információt a szöveggel, vagy képpel kapcsolatban. Ha Ön küld vagy továbbít anyagokat, annak részeit, vagy az oldal használata közben elképzelhető, hogy:

  1. az plágiumnak minősül, tudományos csalás, vagy a tartalom engedély nélküli másolása
  2. hamis, megtévesztő, új értelmet ad az eredeti tartalomnak (beleértve a hanyag másolást, és a szándékos félrevezetést)
  3. sérti mások jogait, beleértve a szabadalom, védjegy, szerzői jog, reklám, vagy egyéb tulajdonosi jogokat
  4. eladásra kínál bármilyen tartalmat
  5. magatartásával jogellenes, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, megtévesztő, obszcén, pornográf, magánéletet támadó, tiltott jelképeket használ, szexuális utalásokat tesz, zaklat másokat, vagy megfélemlíti őket, megjegyzéseket tesz a vallásukra, nemükre, szexuális irányultságukra, fajukra, etnikumukra, korukra, vagy fogyatékosságaikra
  6. vírust, trójai programot, idő bombát, vagy bármilyen más számítógépes kódot használ, amely megszakítja, megsemmisíti vagy korlátozza a honlap, vagy más szoftver, hardver, vagy távközlési eszköz használatát, vagy lehetővé teszik azok jogtalan használatát.
  7. a honlapot felhasználja spam-ek terjesztéséhez, vagy jogtalanul reklámot helyez el rajta.

  Ezek bűncselekménynek minősülnek, és büntetőjogi felelősséget is maguk után vonnak.

 10. Reklámok:

  A honlapon időről időre reklámok elhelyezése lehetséges, amelyek az építész közösségnek szólnak. Ezek a reklámok nem lehetnek magán célúak.

 11. Értesítések:

  Ön beleegyezik, hogy az e-mail címét felhasználjuk értesítések küldésére és, hogy szükség esetén anyagi ellenszolgáltatás nélkül azt egy harmadik félnek továbbadjuk, az általános adatvédelmi szabályok betartása feltételével.

Ezt a nyilatkozatot Ön a büntetőjogi felelőssége tudatában teszi, és kijelenti, hogy a regisztrációnál megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Ön az Ön által feltöltött anyagokra vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult fellépni a szerzői jog tulajdonosának nevében.

Ha ön észreveszi a szerzői jogok, vagy ezen szabályzat megszegését akkor értesítsen Minket levélben:

Építész Depo,

Bercsényi utca 28-30.

Budapest

1117

Vagy e-mailben: epiteszdepo@epiteszhk.bme.hu